MerMus

Müügitingimused

1. Üldtingimused

1.1. Veebipoe www.mermus.ee (edaspidi Veebipood) omanik on OÜ Paifys  (registrikood 14406591 ), asukohaga Telliskivi 5, Paide linn, Järvamaa 72701.

1.2.Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad kliendi (edaspidi Klient) ja internetiaadressil www.mermus.ee asuva ostukeskkonna (edaspidi veebipood) omaniku OÜ Paifys (edaspidi Müüja) vahel seoses veebipoest Toodete ostmisega. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad veebipoest Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Müüja andmed:
OÜ Paifys
Reg. nr. 14406591
Telefon +372 56494148
Email: hello@mermus.ee

2. Hinnainfo

2.1. Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud Toodete juurde.

2.2. Kõik veebipoes müüdavate Toodete hinnad on eurodes.

3. Tooted

3.1. Veebipoes kuvatavad Tooted on reeglina laos olemas. 

3.2. Juhul, kui Klient esitab tellimuse, kuid ilmneb, et antud Toode Müüjal puudub, ei ole veebipoel võimalik antud tellimust täita. Antud juhul tagastatakse Kliendile kogu ostusumma kohe peale toote puudumise selgumist.

3.3. Veebipoes kuvatavad fotod Toodetest on illustratiivse tähendusega ning võivad vähesel määral tahtmatult erineda Toote tegelikust väljanägemisest.

4. Tellimuse vormistamine

4.1. Toote tellimiseks tuleb lisada soovitud Tooted ostukorvi.

4.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv Toodete kohaletoimetamise viis. 

4.3. Klient tasub Toote eest koheselt internetipanga pangalingi vahendusel ning kinnitab Müüjale makse klikkides nupul “Tagasi kaupmehe juurde”.

4.5. Pärast Toote eest tasumist saadab veebipood Kliendi e-postile tellimuse kinnituse.

4.6. Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed.

4.7. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

5. Makseviisid

5.1. Tellimuste eest saab turvaliselt tasuda Eesti pangalinkide abil.

5.2. Makse teostamine toimub väljaspool veebipoe keskkonda teenusepakkuja Montonio turvalises maksekeskkonnas.

5.3. Müüjal puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.

5.4. Arveldamise valuuta on Euro.

5.5. OÜ Paifys  on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio-le.

6. Kohaletoimetamine

 6.1. Toodete tarnimiseks kasutame pakiautomaadi teenust: Itella, Omniva, DPD.

6.2. Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta Toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või -õigsusest.

6.3. Juhul, kui Toode ei jõua Kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, on Klient kohustatud sellest veebipoodi teavitama, saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile: hello@mermus.ee või helistades +372 56494148.

6.4. Toote saatmiskulud kannab ostja ja vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures. Alates 49 eurosest ostust kannab saatmiskulud Müüja. 

6.5. Maksimaalne tarneaeg üle Eesti 3 tööpäeva.

7. Tellimuse tagastamine ja ümbervahetamine

7.1. Kliendil on õigus tellimusest põhjust avaldamata 14 päeva jooksul taganeda ja tellitud Toode/Tooted ümber vahetada või tagastada. Nimetatud 14 päevane tähtaeg algab alates hetkest, mil Klient Tellimuse kätte saab.

7.2. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

7.3. Toodete tagastamiseks/vahetamiseks tuleb Müüjale esitada taganemisavaldus 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Taganemisavaldust saab esitada järgnevalt:
· Saates vabas vormis ühemõttelise e-kirja aadressile hello@mermus.ee

7.4. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale. Kauplejal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni tarbija on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

7.5. Tagastamisega / ümbervahetamisega seotud saatmiskulud kannab tarbija/ostja.

7.6. Ümbervahetatav või tagastatav Toode ei või olla kahjustunud või kandmisjälgedega, Toode peab olema originaalpakendis ja Toote küljes peavad olema kõik originaaletiketid.  Tellitud tooteid ei tohi kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

7.7. Ümbervahetamise korral saadab veebipood Kliendile uue Toote vahetult peale ümbervahetamisele kuuluva Toote kättesaamist.

7.8. Müüja tagastab Kliendile ostusumma 14 päeva jooksul alates tagastamisavalduse saamisest. Tagastus toimub samale arvelduskontole, millelt Klient tagastatava tellimuse eest tasus.

8. Pretensiooni esitamise õigus

8.1. Müüdud Toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg-s 2 sätestatud 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg.

8.2. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel kohustub Klient Müüjat sellest teavitama koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul peale vea ilmnemist, saates ostja kontaktandmed, probleemi täpse kirjelduse ja ostutšeki numbri e-posti aadressile hello@mermus.ee. Toote puuduse ilmnemisel palume koheselt lõpetada toote kasutamine.

8.3. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

8.4. Esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on ettevõtja kohustus. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Kliendile asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati müüja (VÕS § 222 lg 4). Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.

8.5. Tarbijal on õigus nõuda Müüjalt Toote ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Müüjal ei ole võimalik toodet parandada või asendada, toote parandamine või asendamine ebaõnnestub, Müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

8.6. Tarbijal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.

8.7. Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral kannab Toote parandamisega või Toote asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud, Müüja.

8.8. Müüja ei vastuta tellitud toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majore).

8.9. Müüja ei hüvita Kliendi tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui: toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud Kliendi süül, puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel, toote väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu, puudub ostu sooritamist tõendav dokument.

9. Vastutus

9.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2. Müüja vastutab Toote müügihinna ulatuses.

9.3. Klient kohustub kasutama veebipoe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

10. Kasutamistingimused ja nende muutmine

10.1. Veebipoes registreerudes või ostu sooritades nõustub Klient veebipoe kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.

10.2. Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.

10.3. Müüja võib muuta veebipoe kasutustingimusi ja toodete hindasid. Teade muutuste kohta avaldatakse veebipoe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

10.4. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tehnilise vea tõttu oli veebipoes kuvatud Toote hind ekslik.

11. Tagasiside/arvustus

11.1. Müüja saadab 20 päeva peale tellimuse sooritamist Ostjale e-kirja teel kutse kirjutada arvustus tellitud toodete kohta. Tagasiside vorm tuleb sõltumatult kolmanda osapoole organisatsioonilt CusRev. Tagasiside/arvustus avaldatakse Müüja e-poe kodulehel. 

12. Muud tingimused

12.1. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.

12.2. Kui Müüja on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tehingu väärtus peab olema üle 20 euro. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

13. Klienditugi

13.1. Klienditoe telefon on +372 56494148 (avatud tööpäeviti kl 10:00-18:00) ja
e-posti aadress: hello@mermus.ee .
Riiklikel pühadel on klienditugi suletud.

 

Ostukorv